OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Sienkiewicza 36  
25-507 Kielce  

tel./fax: (041) 343 13 54  
(041) 343 13 55   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna


          
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"Rozpoczęcie projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności"

W dniu 31.05.2010 r. w OSiW Starachowice odbyły się zajęcia rozpoczynające projekt "Młodzieżowa Akademia Umiejętności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia te były prowadzone przez doradcę zawodowego Panią Katarzynę Misiowiec z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starachowicach. . Należały one do modułu aktywizująco-doradczego i dotyczyły planowania drogi edukacyjnej i zawodowej.

Każdy z wychowanków prócz zajęć grupowych, organizowanych w ramach tegoż projektu będzie uczestniczył w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Oprócz tych spotkań uczestnicy projektu przejdą specjalistyczne szkolenia pozwalające na uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym zaświadczeniem. Ponadto na przełomie lipca i sierpnia młodzież będzie miała szansę na doszkolenie się w językach obcych, a to dzięki kursom językowym będących częścią projektu. Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na naukę zagadnień językowych związanych z wybraną przez uczestników profesją zawodową.

Projekt będzie kończył się sprawdzianem umiejętności zawodowych w formie konkursu. Dziesięcioro najlepszych osób dostanie możliwość odbycia dwutygodniowego stażu w zawodzie odpowiadającym szkoleniu zawodowemu w ramach projektu. Udział w nich wezmą uczestnicy osiągający najlepsze rezultaty w sprawdzianach umiejętności.

Fot. 1. Wychowankowie podczas zajęć z doradcą zawodowym

Fot. 2. Praca w grupach

Fot. 3. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich ćwiczeniach

Fot. 4. Uczestniczka projektu prezentuje wyniki wspólnej pracyAutor tekstu: Michał Zdyb

Autorzy zdjęć: Misiowiec Katarzyna, Zdyb MichałInformacje o ŚWK OHP
  Historia OHP
  Kierownictwo
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Refundacja
  Projekty EFS
  Praca
  Ogłoszenia
  Komenda Główna OHP
  Gospodarstwo Pomocnicze
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM

  swietokrzyska@ohp.pl