OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności>>> Odwiedź nas na Facebooku <<<

REFUNDACJA - UWAGA PRACODAWCY!
Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, należy złożyć do CEiPM w Kielcach w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku (więcej).

REFUNDACJA - KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W KIELCACH PRZYPOMINA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM, ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O REFUNDACJĘ.

INAUGURACJA KONKURSU „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”

W dniu 23.11.2017 r. w uroczystej gali konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”, organizowanego przez Państwowy Inspektorat Pracy w Kielcach jako gość honorowy w imieniu Pana Jacka Sabata Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach udział wzięła Pani Iwona Kusztal Główny Specjalista ds. Kontroli i Skarg ŚWK OHP w Kielcach....


KONFERENCJA „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SYSTEMIE DUALNYM - WYZWANIEM RYNKU PRACY”

Nauczanie dualne było tematem konferencji, która odbyła się w Kielcach w dniu 23 listopada w auli Targów Kielce....


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA STWORZENIE KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

Zapraszamy do udziału wszystkich uczestników OHP w Konkursie na kartkę o tematyce bożonarodzeniowej....


DZIEWCZĘTA Z OSIW OHP W STARACHOWICACH NA KONFERENCJI O DOPALACZACH

Dziewczęta z OSiW OHP w Starachowicach w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną obsługiwały ważną konferencję dotyczącą dopalaczy, przeznaczoną dla pedagogów i nauczycieli z powiatu starachowickiego....


13-1 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY NA WYCIECZCE W WARSZAWIE

22 listopada 2017 uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie pod opieką Pani Komendant Bożeny Kucybały i wychowawczyni Pani Magdaleny Suszalskiej-Świecy udali się na wycieczkę do Warszawy....


TARGI BEZPIECZNEJ PRACY ZA GRANICĄ

Dnia 22 listopada 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie odbyły się Targi Bezpiecznej Pracy za granicą, zorganizowane wspólnie z firmą Promedica 24 Oddział Kielce, która oferuje prace w charakterze opiekuna/opiekunki osób starszych....


SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Podczas Bezpiecznych Targów Pracy w Pińczowie w dniu 22 litpada br., doszło do spotkania kadry, oraz osób zaangażowanych w realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”....


SPACER PO PIŃCZOWIE W RAMACH PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO „2017 ROKIEM PIŁSUDSKIEGO”

22 listopada 2017 r. młodzieży z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie zwiedzała Pińczów w celu poznania żywych symboli upamiętniających postać Marszałka Józefa Piłsudskiego....


  Archiwum aktualności...


BONY SZKOLENIOWE dla bezrobotnych
Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl