OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Sienkiewicza 36  
25-507 Kielce  

tel./fax: (041) 343 13 54  
(041) 343 13 55   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna
Nabór do projektu "Młodzieżowa Akademia Umiejętności"

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi nabór młodzieży do działu w projekcie "Młodzieżowa Akademia Umiejętności" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników ŚWK OHP oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności

W województwie świętokrzyskim projekt realizowany będzie w miesiącach od maja do końca sierpnia 2010r. w OSiW w Starachowicach

Kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie są:

  • wiek 16-20 lat,
  • uczestnictwo w OHP,
  • odbywanie przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w gimnazjum,
  • pochodzenie z rodzin/środowisk problemowych, ubogich, niepełnych.

W ramach projektu proponujemy następujące zajęcia:

  1. Moduł aktywizująco-doradczy-warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego, dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  2. Moduł zawodowy-specjalistyczne szkolenia dla wszystkich uczestników projektu, pozwalające na uzyskanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym zaświadczeniem.
  3. Moduł językowy-obejmuje kursy językowe dla wszystkich uczestników projektu. Podczas zajęć szczególny nacisk położony zostanie na naukę języka "zawodowego".
  4. Sprawdziany umiejętności zawodowych-organizowane jako przedsięwzięcie w formie konkursu zawodowego.
  5. Staże zawodowe-2 tygodniowe staże u pracodawców, odpowiadające szkoleniu zawodowemu w ramach projektu. Udział w nich wezmą uczestnicy osiągający najlepsze rezultaty w sprawdzianach umiejętności.

Uczestnikom projektu zapewniamy opiekę wychowawczą oraz dodatkowe wsparcie socjalne. Na czas udziału w projekcie młodzież zostanie objęta ubezpieczeniem NNW. Oferujemy poczęstunek podczas zajęć grupowych oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Szczegółowe informacje:

Koordynator Projektu-Kamila Odzimkowska
ul. Planty 16A, Kielce
tel. 41 345 00 21 w. 24 lub 41 344 64 49,
e-mail: edu.swk@ohp.plInformacje o ŚWK OHP
  Historia OHP
  Kierownictwo
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Refundacja
  Projekty EFS
  Praca
  Ogłoszenia
  Komenda Główna OHP
  Gospodarstwo Pomocnicze
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM

  swietokrzyska@ohp.pl