Wojewódzka Rada Młodzieży

Wojewódzka Rada Młodzieży OHP to samorząd uczestników złożony z przedstawicieli młodzieży reprezentujących jednostki organizacyjne OHP zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zadaniem Wojewódzkiej Rady Młodzieży jest wspieranie realizacji zadań wychowawczo-edukacyjnych, sprzyjających tworzeniu przyjaznego klimatu w OHP i w razie potrzeby udzielanie doraźnej pomocy samorządom młodzieży z jednostek organizacyjnych ŚWK doświadczających trudności w realizowaniu swoich zamierzeń.

Członkowie Rady kształtują zainteresowanie uczestników działalnością społeczną, a także umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Biorą także czynny udział w akcjach charytatywnych i życiu kulturalnym regionu.

Z Radami Młodzieży ściśle współpracują Kluby Aktywnych OHP, które są strukturami umacniającymi samorząd uczestników, miejscem rodzenia się wspólnych inicjatyw. Klub Aktywnych wspomaga samorządność, nobilitując jej najistotniejsze działania. Jest honorowym „kolegium”, grupą młodzieżowych tutorów rówieśniczej aktywności. Podejmuje takie formy aktywności na rzecz społeczności lokalnej oraz własnej jednostki OHP, które odgrywają istotne znaczenie i są dla niej szczególnie ważne, prestiżowe.

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY ORAZ WOJEWÓDZKIEGO KLUBU AKTYWNYCH UCZESTNICZYŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLENIOWEGO OHP 2017/2018

11 października 2017r., wybrani przez młodzież ze wszystkich jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, przedstawiciele zasiadający w Wojewódzkiej Radzie Młodzieży oraz Wojewódzkim Klubie Aktywnych uczestniczyli w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego OHP, która miała miejsce w Krakowie.

Młodzież uczestniczyła zarówno w uroczystościach na placu przy Sanktuarium jak i brała udział we wspólnej modlitwie podczas Mszy Świętej, sprawowanej w Sanktuarium Jana Pawła II, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, –Metropolita Krakowski.

Zarządy Wojewódzkiej Rady Młodzieży oraz Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, są ważną częścią życia Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W ich głos uważnie wsłuchuje się kadra kierownicza ŚWK OHP, aby jeszcze lepiej pomagać młodym ludziom w rozwijaniu ich potencjału.

REGIONALNE SPOTKANIE AKTYWNYCH W STARACHOWICACH

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach od 29 września do 1 października gościł uczestników Regionalnego Spotkania Aktywnych. W spotkaniu uczestniczyło w sumie siedemnaście osób – przedstawicieli jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Program zjazdu podzielony był na dwie części. Pierwsza dotyczyła warsztatów szkoleniowych. Zajęcia miały charakter integracyjny i poznawczy. Młodzież doskonaliła własne umiejętności pracy w zespole, niezbędne do działań w Klubie Aktywnych. Ponadto poznała skuteczne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wymieniła własne doświadczenia związane z zajęciami praktycznej nauki zawodu.

Druga część obejmowała działania o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym. Młodzież zwiedziła ekspozycje związane z historią Starachowic, które znajdują się na terenie lokalnego Muzeum Przyrody i Techniki. Ponadto odbyła wycieczkę do Bałtowa. Jej główną atrakcją stała się przejażdżka kolejką Rollercoaster.

Zainteresowaniem cieszył się także Park Rozrywki oraz Zwierzyniec. Mnóstwo pozytywnych emocji i energii dostarczył pobyt na kręgielni i wspólne ognisko.

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA ŚWK OHP Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY ORAZ WOJEWÓDZKIEGO KLUBU AKTYWNYCH 2017/2018

W dniu 28 września 2017r., w siedzibie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Kielcach, odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP – Pana Jacka Sabata z członkami zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży oraz Wojewódzkiego Klubu Aktywnych.

Podczas spotkania, Pan Komendant podkreślał, iż liczy na zaangażowanie młodzieży oraz zapewnił o swoim pełnym wsparciu dla inicjatyw, które będą przez nich tworzone.

Pan Komendant zadeklarował także swoją otwartość oraz chęci do ponownych regularnych spotkań z członkami zarządu obu rad.

W odpowiedzi na tak pozytywną postawę władz ŚWK OHP, młodzież chętnie przedstawiała swoje pierwsze pomysły.

Uważne wsłuchiwanie się w głos młodych ludzi jest jedną z najważniejszych zasad jakimi kieruje się w swojej działalności Świętokrzyska Wojewódzka Komendzie OHP. Pozwala ono na jeszcze lepsze dopasowanie tworzonej oferty do potrzeb odbiorców jej usług.

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻY I KLUBU AKTYWNYCH W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

W dniu 28 września 2017r., w siedzibie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Kielcach, odbyły się wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży oraz Wojewódzkiego Klubu Aktywnych.

Młodzież wraz z wychowawcami powitała Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP – Pani Lucyna Brelska. Po krótkim wstępie młodzież przystąpiła do głosowania.

W wyniku bardzo zaciętych wyborów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży przewodniczącą została Martyna Orłowska (13-5 Hufiec Pracy w Końskich), zastępcą Sylwia Dróżdż (Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach), natomiast sekretarzem Natalia Nawrocka (13-3 Hufiec Pracy w Kielcach).

Jednomyślnie Rada Młodzieży wybrała także zarząd Klubu Aktywnych. Przewodniczącą Wojewódzkiego Klubu Aktywnych została Agnieszka Drabik (13-7 Hufiec Pracy w Pińczowie), zaś funkcje zastępcy sprawować będzie Ewa Głowacka (OSiW Starachowice).

Po wyborach nadszedł czas na wspólne grillowanie, które było doskonałą okazją do wspólnej integracji przybyłej młodzieży z kadrą ŚWK OHP.

Gratulację wybranym osobom złożył Wojewódzki Komendant ŚWK OHP – Pan Jacek Sabat. Przedstawił on również cele oraz zadania stojące przed Radą Młodzieży i Klubem Aktywnych.

Na zakończenie tego ważnego dnia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP wraz z członkami zarządu Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych.