OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  

tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona głównaREJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY
OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY


Z dniem 17 października 2011 r. w strukturach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP powołano do funkcjonowania Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży z siedzibą w Jędrzejowie i Starachowicach.

Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Nr 16/POA z dnia 11.04.2016 r. utworzony został Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach z połączenia ROSZM w Jędrzejowie i ROSZM w Starachowicach.

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodych ludzi a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, możliwości zdobycia, podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych ,które ułatwią start życiowy.

ROSZM realizuje następujące zadania:

  • diagnozuje lokalny rynek pracy w zakresie zapotrzebowania na ofertę szkoleniową,
  • przygotowuje oferty i realizuje kursy i szkolenia podnoszące i uzupełniające kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy,
  • organizuje szkolenia zawodowe na zlecenie innych jednostek OHP - grupy zamknięte skierowane indywidualnie oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych /grupy otwarte/, a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy (organizacja szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pod numerem 2.26/00018/2011),
  • tworzy /opracowuje i realizuje projekty o charakterze szkoleniowym współfinansowane ze źródeł zewnętrznych ( np. EFS lub inne fundusze europejskie),
  • współpracuje w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

Ośrodek może organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
JANUSZ MARSZYCKI - Kierownik Rejonowego Ośrodka
Szkolenia Zawodowego Młodzieży
tel. 41 344-75-97
roszm.kielce@ohp.pl

Adres do korespondencji:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wrzosowa 44
25-211 KielceInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Refundacja
  Projekty EFS
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Praca
  Ogłoszenia
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM

  swietokrzyska@ohp.pl