OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

PRZETARGI

                                                                                                                                 

2018-02-12 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków czystości dla ŚWK OHP w Kielcach oraz jednostek podległych
2018-02-02 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług konserwacji i napraw drukarek, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 roku, nieobjętych gwarancją, użytkowanych przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach oraz w jednostkach ŚWK zgodnie z załączonym wykazem
2018-01-25 Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9d
2018-01-17 Przeprowadzenie grupowych kursów komputerowych ECDL BASE lub kursów o równoważnym standardzie oraz kursów z zakresu obsługi programów komputerowych dla uczestników projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Archiwum przetargów...


Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl