OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

PRZETARGI

                                                                                                                                 

2017-12-29 Wyżywienie w trakcie zajęć grupowych uczestników projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2017-12-22 Grupowe kursy językowe dla uczestników projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2017-12-19 Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, dla uczestników projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2017-11-28 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chęcinach i Opatowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-11-27 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług utrzymania czystości w jednostkach organizacyjnych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, powstałych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” - zamówienie poniżej 30 tysięcy euro
2017-09-22 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-08-18 Budowa budynku warsztatów szkoleniowych wraz z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi dla potrzeb Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
2017-08-08 Przeprowadzenie szkolenia zawodowego – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141), organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-08-01 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-07-13 Budowa budynku warsztatów szkoleniowych wraz z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi dla potrzeb Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
2017-07-12 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-07-04 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2017-06-27 Roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne, gazowe oraz roboty tynkarskie wewnętrzne w warsztatach szkoleniowo produkcyjnych przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, ul. Hutnicza 10
2017-06-13 Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie
2017-03-20 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów żywnościowych na rok 2017 do stołówek w budynkach internatów w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9d oraz w Starachowicach, ul. Hutnicza 10 - zamówienie poniżej 30 tysięcy euro
2017-03-10 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla uczestników projektu: „Akcja Aktywizacja - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2017-02-21 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu: „Akcja Aktywizacja - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2017-02-17 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oleju napędowego grzewczego do kotłowni w budynku internatu Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9d - zamówienie poniżej 30 tysięcy euro
2017-02-16 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych na rok 2017 do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz podległych jednostek organizacyjnych - zamówienie poniżej 30 tysięcy euro
2017-01-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu: „Akcja Aktywizacja - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2017-01-17 Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty dla uczestników projektu: „Akcja Aktywizacja - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Archiwum przetargów...


Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl