OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 
NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

W województwie świętokrzyskim trwa realizacja szkoleń w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

W Skarżysku-Kamiennej oraz w Jędrzejowie uczestnicy projektu rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B.

Przed przystąpieniem do kursu beneficjenci projektu, przeszli badania lekarskie oraz założyli profile kierowców.

Zajęcia teoretyczne dla uczestników prowadzą instruktorzy jazdy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Omówiono podstawowe zagadnienia z przepisów ruchu drogowego oraz ruchu pojazdów na drodze. Każdy z przyszłych kierowców otrzymał materiały szkoleniowe dla kandydatów na kierowców.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych młodzież będzie szkolić swoje umiejętności kierowcy na 30-godzinnych zajęciach praktycznych.

Rozpoczęło się już także szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych”, które obejmuje 150 godzin dydaktycznych.

W tym kursie bierze udział 7 osób z dwóch jednostek realizujących projekt - Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie i Punktu Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej.

Uczestnicy kursu szkolą się m.in. z zakresu dokonywania sprzedaży towarów oraz usług wedle pozycji cennikowych oraz w jaki sposób wykorzystywać czytnik kodów kreskowych.

Dzięki pracy na specjalistycznym programie beneficjenci nabywają także wiedzę jak wystawiać dokumenty związane ze wszelkim obrotem towarów i usług – takich jak faktury vat, wydania towaru (WZ), wydania na użytek firmy (RW), przyjmowania dostaw (PZ) a także dokumentów dotyczących przesunięć magazynowych i inwentaryzacji.

Projekt Gwarancji dla Młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Fot 1-2. Podczas zajęć beneficjentów z MCK Pińczów oraz PPP Kazimierza Wielka.

Fot. 3. Zajęcia w Skarżysku-Kamiennej.

Fot. 4. Zajęcia beneficjentów z Jędrzejowa.

Autor tekstu: Jakub Zaczkiewicz.

Autorzy zdjęć: Kadra ŚWK OHP.Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl