OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W OPATOWIE.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie trwa realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Uczestnikami kursów są beneficjenci projektu w wieku od 18-25 lat.

ADR, przewóz materiałów niebezpiecznych cysterną, obsługa wózka jezdniowego kategorii II WJO, obsługa żurawi przenośnych HDS kategorii IIŻ, jest jednym z kursów przeprowadzany w OSZ Opatów. Kurs prowadzony jest przez firmę SANNORT - program obejmuje 150 godzin w tym część teoretyczną i praktyczną. Oprócz wiedzy teoretycznej, młodzi ludzie nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które przygotują ich do pracy na samodzielnym stanowisku związanym z tym zawodem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.

Projekt Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Fot. Logotyp OHP.

Autor tekstu i zdjęć: Monika Baszak.Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl