OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” - ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STARACHOWICACH ZAKOŃCZONE

W dniu 06.03.2018r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach zakończyły się zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W projekcie uczestniczą osoby pełnoletnie, pozostające bez pracy, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. Istotą zajęć językowych było dostarczenie uczestnikom projektu umiejętności komunikowania się w języku angielskim, doskonalenia pisowni i podstaw gramatyki. Zajęcia były zrealizowane w ciągu 80-ciu godzin dydaktycznych, które prowadziła pani Aleksandra Przygoda.

Wykładowca dopasowała program i formę zajęć do realnych możliwości poszczególnych beneficjentów. Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły poszerzyć znajomość języka angielskiego co zapewne przyczyni się do zwiększenia szans na rynku pracy.


Fot. 1. Uczestnicy projektu podczas pisania testu sprawdzającegoFot. 1. Uczestnicy z certyfikatami językowymi


Autor tekstu i zdjęć: Urszula MajewskaInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl