OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

PLANOWANIE SCIEŻKI KARIERY

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Mniowa - Agnieszka Serek, przeprowadziła w dniu 5 marca br. warsztaty z trzecią klasą Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.

Tegoroczni maturzyści planowali swoją ścieżkę kariery – zastanawiali się nad wyborem kierunku studiów oraz zawodu. Zaproponowane przez doradcę testy i ćwiczenia pozwoliły im określić swoje mocne strony, zainteresowania, predyspozycje oraz typ osobowości zawodowej.

Omówiono trendy na rynku pracy, zawody nadwyżkowe, zrównoważone oraz deficytowe, a także oczekiwania pracodawców.


Fot. 1-2. Podczas zajęć z doradcą zawodowym


Autor tekstu: Agnieszka Serek

Autor zdjęć: uczestnik zajęćInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl