OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

FORMACJA „KAMELEON” Z OSIW WYSTĄPIŁA DLA SENIORÓW

Grupa „Kameleon” z OSiW OHP w Starachowicach rozpoczęła ferie zimowe występem dla seniorów z klubu „Manhattan – Wigor”.

Grupa zaprezentowała piosenki i nowe skecze oraz przeprowadziła quiz muzyczny i historyczny. Seniorzy z „Wigora” z zagadkami radzili sobie bardzo dobrze. Troje najlepszych zostało nagrodzonych statuetką i upominkami wykonanymi przez naszą młodzież.

Grupa „Kameleon” cieszy się w coraz większą popularnością, czego wyrazem są częste występy i poszerzający się krąg odbiorców. Działalnośc kulturalno-oświatowa naszych uczestników do rozszerza ofertę opiekuńczo - wychowawczą placówki OHP w Starachowicach.

W klubie seniora na zaproszenie dyrektora Piotra Ambrożczaka wystąpili: Klaudia Matejska, Wiktoria Bracik, Kinga Matejska, Milena Ryś, Piotrek Krzak oraz opiekunowie: Mieczysław Rosiński i Maciej Górski.


Fot. 1-2. Występ młodzieży z „Kameleona”


Fot. 3-4. Nasza publiczność – seniorzy z „Manhattanu”


Fot. 5-6. Razem po występie


Fot. 7-8. Kameleon z paczką słodyczy


Fot. 9. Podziękowanie od dyrektora placówki


Autor tekstu: Maciej Górski

Autor zdjęć: Mieczysław RosińskiInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl