OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

SPOTKANIE Z RODZICAMI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZBLUDOWICACH

Doradca zawodowy buskiego MCK 8 lutego prowadził spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach.

Celem spotkania było przekazanie rodzicom uczniów z wyżej wymienionej szkoły informacji na temat utworzonych Punktów Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego, które zostały powołane w wyniku wspólnej inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP partnerstwie z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Spotkanie z rodzicami były okazją do promocji Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, oferty Hufców Pracy działających w strukturach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” i portalu „Do Kariery”.


Fot. 1-3. Spotkanie z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach


Autor tekstu: Elżbieta Ścióg

Autor zdjęć: Barbara FaryśInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl