OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

ROZPOCZĘCIE FERII W STARACHOWICACH

W poniedziałek, 12 lutego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach rozpoczęła się realizacja zajęć „Zima z OHP 2018”. Za przebieg przedsięwzięcia odpowiadają wychowawcy – Renata Giemza Nicpoń oraz Michał Zdyb.

W świetlicy Ośrodka, młodzież zapoznała się z harmonogramem ferii.

Jako pierwsze odbyły się zajęcia integracyjne z doradcą zawodowym - Katarzyną Misiowiec z Młodzieżowego Centrum Kariery.

Chętne osoby rozwiązywały kwestionariusz zainteresowań zawodowych w wersji komputerowej. Zakończeniem części doradczej było omówienie wyników i zaproszenie na kolejne zajęcia w ramach Akcji „Zima z OHP” w czwartek.

W drugiej części przedstawiciele KPP Starachowice: starszy aspirant Mariusz Witkowski i starszy aspirant Bernadeta Celary, przeprowadzili prelekcję to „Bezpieczne ferie”.

Podkreślali, że ważnym elementem podnoszącym poziom bezpieczeństwa jest używanie elementów odblaskowych, zwłaszcza po zmroku. Zwrócili uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z sieci. Zaznaczyli również, że w okresie wolnym od nauki wzrasta zagrożenie uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz alkoholu, który bywa przyczyną zamarznięcia. Zwrócili uwagę na zagrożenie tzw. „pigułką gwałtu”, która najczęściej jest wykorzystywana w dyskotekach.

Przypomnieli zasady udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach oraz odpowiedzialności karnej za jej nieudzielenie.


Fot. 1-2. Młodzież w czasie spotkania z Policją


Autor tekstu i zdjęć: Renata Giemza Nicpoń, Michał ZdybInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl