OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE „ZIMA Z OHP” W PIŃCZOWIE

12 lutego 2018 roku w Hufcu Pracy w Pińczowie w ramach akcji „Zima z OHP” odbyły się zajęcia plastyczne w których udział wzięli uczestnicy hufca oraz młodzież ze środowiska lokalnego. Tematem prac plastycznych była zima ukazana w różnych odsłonach.

Techniki wykonywanych prac były dowolne, według umiejętności, znajomości oraz upodobań uczestników.

Celem spotkania było rozwijanie zdolności plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody, krajobrazu w aurze zimowej oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Zajęcia w grupie rówieśniczej to nie tylko praca i nauka, ale przede wszystkim przyjazna i ciepła atmosfera integrująca grupę, która uczy wartości społecznego współżycia oraz kultury osobistej. Zajęcia służą pogłębianiu wiary we własne zdolności i umiejętności.

Młodzież chętnie uczestniczyła w pracach plastycznych ponieważ sprawiają one wiele radości szczególnie w końcowych efektach.

Organizatorem zajęć plastycznych „Zima z OHP” była wychowawczyni Martyna Łaganowska.


Fot. 1. Uczestnicy warsztatów plastycznych


Fot. 2. Młodziez podczas zajęć


Fot. 3. Sylwia i Dominik wykonują plakat o tematyce zimowej


Autor tekstu i zdjęć: Martyna ŁaganowskaInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl