OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

SZKOLENIE KADRY KIELECKIEGO HUFCA

W dniu 9 lutego br. kadra wychowawcza 13-3 Hufca Pracy w Kielcach wzięła udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela Miejskiej Komendy Policji w Kielcach pt: „Handel ludźmi i Cyberprzemoc”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie jednostki z inicjatywy Komendanta 13-3 Hufca Pracy w Kielcach Pani Stanisławy Uby. Zaproszony gość sierżant Małgorzata Perkowska–Kiepas przybliżyła kadrze trudną tematykę związaną z Handlem ludźmi, który stanowi obecnie jeden z najtrudniejszych przestępstw z jakim Policja musi się zmierzyć. Omówione przypadki pokazały ogromną skalę tego precedensu na światową skalę. Kolejną tematyką która zostala poruszona podczas spotkania była Cyberprzemoc wśród młodzieży. Zjawisko to zatacza coraz większe kręgi wśród młodych ludzi korzystających z internetu.

Wybrane tematy miały na celu uczulić kadrę wychowawczą na występujące zjawiska jak również pokazały w jaki sposób rozmawiać z uczestnikami Hufca na powyższe tematy.


Fot. 1. Kadra wychowawcza podczas szkolenia


Autor tekstu: Ewelina Jabłońska i Michał Dłubak

Autor zdjęć: Uczestnik HufcaInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl