OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

O UNII EUROPEJSKIEJ W 13-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W JĘDRZEJOWIE

Miesiąc styczeń to początek cyklicznych zajęć z wiedzy o Unii Europejskiej odbywających się w 13-3 ŚHP w Jędrzejowie, mających na celu przybliżenie uczestnikom wiadomości w tym zakresie oraz utrwalić już wcześniej zdobytą wiedzę. Zajęcia przygotowują także młodzież do wewnątrz hufcowego konkursu „Europa da się lubić”, który wyłoni laureatów do konkursu wojewódzkiego.

W dniu 11.01.2018r w Świetlicy Środowiskowej hufca przeprowadzone odbyły się zajęcia wprowadzające. Wychowawca Jan Habel przeprowadził prelekcję połączoną z dyskusją dotyczącą historii powstania Unii Europejskiej oraz pozycji i znaczenia Polski w rodzinie demokratycznych państw. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz aktywnością podczas zajęć.


Fot. 1-2. Uczestnicy podczas zajęć


Autor tekstu: Jan Habel

Autor zdjęć: Dawid WojtasiakInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl