OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 ZAKOŃCZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W STARACHOWICACH

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach zakończył się blok zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowany w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Łącznie zajęcia grupowe i indywidualne obejmowały 80 godzin zegarowych. Dziesięcioosobowa grupa młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi określiła indywidualny plan działania zgodny z założeniami projektu. Przewidywał on poznanie własnych mocnych stron, zainteresowań tak, aby właściwie wybrać szkolenie zawodowe. Doradca zawodowy Katarzyna Misiowiec zwracała szczególną uwagę na dopasowanie indywidualnych decyzji do obecnych trendów rynku pracy.

Zajęcia grupowe natomiast przygotowały młodzież do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz przybliżyły oczekiwania pracodawców. Wskazały również wielorakość metod poszukiwania pracy oraz zakres instytucji i usług rynku pracy.

Zajęcia z doradcą zawodowym upewniły młodzież w kierowaniu własnym życiem jak również w realizowaniu wytyczonych planów.


Fot. 1-2. Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym


Fot. 3-4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej


Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna MisiowiecInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl