OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  

tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna


Święto Chleba w Tokarni

10 września 2017r. pracownicy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP promowali swoją działalność podczas wyjątkowego święta, organizowanego na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej.

„Święto Chleba” jak każdego roku przyciągnęło prawdziwe tłumy zwiedzających, chcących uczestniczyć w przepięknych, dożynkowych obrzędach, jak również zasmakować tradycyjnych produktów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której miały miejsce Obrzędy „Okrężne”, będące odmianą dożynek. Dla osób, które tego dnia odwiedziły skansen, przygotowano stoiska handlowe oraz stoiska wystawiennicze na których swoje wyroby prezentowali i sprzedawali min. twórcy ludowi. Stoiska gastronomiczne przygotowane przez koła gospodyń wiejskich zachęcały do degustacji regionalnych potraw. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z przeznaczonych dla nich atrakcji. Urozmaiceniem imprezy były koncerty podczas którego swoje umiejętności wokalne prezentowały zespoły ludowe.

Udział w „Święcie Chleba” był znakomitą okazją do promocji działań Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którą reprezentowały Katarzyna Kabata - doradca zawodowy MCIZ w Kielcach i Alina Kwiatkowska - pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Kielcach. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz skorzystać z fachowych porad doradcy zawodowego. Zachęcano również młodzież do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego, a młode osoby zainteresowane dalszym kształceniem i praktyczną nauką zawodu, do skorzystania z oferty edukacyjnej Hufców Pracy.

Święto chleba było również okazją do zaproszenia osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na Targi Pracy organizowane przez Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach, które odbędą się 21 września br.


Fot. 1-3. Uroczyste rozpoczęcie dożynek


Fot. 4-9. Stoisko Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP


Fot. 10-12. Stoiska wystawiennicze


Fot. 13-15. Występy zespołów ludowych


Autor tekstu i zdjęć: Alina Kwiatkowska, Katarzyna KabataInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Oferty pracy
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MRPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM  swietokrzyska@ohp.pl