OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  

tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna


AKTYWIZACJA MŁODYCH OSÓB W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ TRWA

7 i 8 września w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Jestem aktywny i przedsiębiorczy”. Głównym ich celem i zamierzeniem jest nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności oraz postaw aktywnych zachowań na rynku pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia już dokonały podczas spotkań indywidualnych z doradcą bilansu swoich umiejętności. Określiły posiadany przez siebie poziom kompetencji miękkich, dowiedziały się jak je rozwijać i trenować. Poznały oczekiwania pracodawców na współczesnym rynku pracy. Dowiedziały się, jak ważną rzeczą dla każdego człowieka jest posiadanie inteligencji emocjonalnej i w jaki sposób się jej uczyć.

Przeprowadzone zajęcia pozwalają na kształtowanie zachowań kreatywnych i przedsiębiorczych. Cechy osoby przedsiębiorczej skupiają się w pobliżu równowagi emocjonalnej (zrównoważony, solidny, przywódczy) i ekstrawertyczności (towarzyski, otwarty, aktywny, optymistyczny). Im bliżej introwersji, a zwłaszcza neurotyczności, tym cechy osobowościowe mniej odpowiadają przedsiębiorczości (np. niespokojny, drażliwy, lękliwy, smutny). Człowiek przedsiębiorczy podejmuje i rozwiązuje problemy w sposób twórczy, jest konsekwentny, dobrze zorganizowany, nie obawia się ryzyka ani prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Potrafi skutecznie szukać pracy, wykorzystywać pojawiające się szanse czy okazje. Pewne cechy są wrodzone, ale przedsiębiorczość jest kompetencją nabytą. Można ją oczywiście rozwijać.

Młodzież nabywa wiedzę oraz zdobywa szereg umiejętności niezbędnych, by zrealizować nadrzędny cel - znaleźć pracę. Uczy się aktywnych i skutecznych metod poszukiwań. Podczas zajęć wykorzystano filmy instruktażowe, np. - Aktywne poszukiwanie pracy. Przeanalizowano także kolejne etapy pisania dokumentów aplikacyjnych. Żywa dyskusja pozwoliła na wyrażanie własnych opinii na omawiane tematy i kwestie. Sprzyjała temu miła atmosfera i otwartość osób uczestniczących w zajęciach. Młodzi ludzie, zdobywając nową wiedzę i nabywając odpowiednie umiejętności zaktualizowali swoje próbne życiorysy zawodowe i listy motywacyjne.


Fot. 1-3. Młodzież podczas zajęć


Autor tekstu: Zofia Nikodem

Autor zdjęć: Zofia Nikodem, uczestnik zajęćInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Oferty pracy
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MRPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM  swietokrzyska@ohp.pl