OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  

tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna


WAŻNA WIZYTA

Pan Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP gościł w dniu 07.09.2017 r. z roboczą wizytą w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach, w trakcie wizyty parlamentarzyście towarzyszyła Pani Małgorzata Pruś Dyrektor Biura Poselskiego.

Pan Poseł Lipiec jest członkiem Wojewódzkiej Rady Programowej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach.

Podczas spotkania z Panem Jackiem Sabatem Wojewódzkim Komendantem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach rozmawiano na temat perspektyw rozwoju Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach i jej znaczenia w kształtowaniu wśród młodych pokoleń postaw, wartości, szacunku do pracy. Pan Poseł jest wielkim sprzymierzeńcem działań OHP, zwraca uwagę na ogromny potencjał w kształceniu zawodowym młodych pokoleń. Parlamentarzysta z radością przyjął informację o przyznaniu tytułu Absolwenta Roku OHP 2017, Patrycji Mazur uczestniczce z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach.

Gość odwiedził również kadrę pracowników ŚWK OHP na stanowiskach pracy, zwracając uwagę na charakter obowiązków służbowych. Szczególne zainteresowanie Pan Poseł zwrócił na działania w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. W 2016 roku dział refundacji ŚWK OHP w Kielcach obsługiwał 856 pracodawców z województwa świętokrzyskiego a kwota zrefundowanych wynagrodzeń młodocianych pracowników wyniosła 6 mln zł.

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, przebiegło w przyjaznej atmosferze a wizyta tak dostojnego gościa świadczy o tym, że ŚWK OHP w Kielcach jest ważną i wiodącą instytucją wpisująca się w ramy kształcenia, wychowania oraz rynku pracy w województwie świętokrzyskim.


Fot. 1. Powitanie Pana Krzysztofa Lipca Posła RP przez Pana Jacka Sabata Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach przed siedzibą ŚWK OHP w Kielcach


Fot. 2-7. Podczas wizyty Pana Posła w ŚWK OHP w Kielcach


Autor tekstu i zdjęć: Dawid TobiaszInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Oferty pracy
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MRPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM  swietokrzyska@ohp.pl