OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  

tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna


WARTO SPOTKAĆ SIĘ Z DORADCĄ ZAWODOWYM!

12 lipca br w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jędrzejowie odbyły się indywidualne porady dla kandydatów na uczestników hufca.

Rozmowa doradcza zmierzała do ustalenia czym młody człowiek powinien kierować się przy wyborze zawodu, kto może mu pomóc w podjęciu tej decyzji oraz co ma na nią wpływ. Rezultatem podjętej dyskusji było stwierdzenie, że dobra orientacja we własnych preferencjach zawodowych często decyduje o skuteczności podejmowanych przez nas działań. Doradca zawodowy zaproponował wypełnienie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży.

Kandydaci na uczestników hufca maja okazję przekonać się czy ich predyspozycje zawodowe są zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia i czy w zawodzie wybranym przez siebie mają szanse na dalszą edukację i pracę.

Oprócz fachowej informacji uczestnicy otrzymują różne materiały informacyjne: adresy stron internetowych gdzie znajdują informacje o rynku pracy, szczególnie polecana jest strona ECAM.

Porady indywidualne są również okazją do promocji nowych bezpłatnych szkoleń, które w najbliższym czasie będą realizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie.


Fot. 1. Kandydatka na uczestnika hufca zapoznaje się z opisem zawodu


Fot. 1-2. Uczestniczki spotkania w trakcie wykonywania testu KZZ


Autor tekstu i zdjęć: Bożena LeksaInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Oferty pracy
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MRPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM  swietokrzyska@ohp.pl